milosierdzie.Still0011 1100x434

Ogłoszenia Parafialne - 7-go lutego 2016

Ogłoszenia Parafialne
V Niedziela w ciągu roku

parish

Pope Francis at Varginha 2 634x450

Papież Franciszek o Rodzinie

W dniu Świetej Rodziny zapraszamy do lektury na temat tego, co Papież Franciszek myśli o rodzinie, o roli matki, ojca, dzieci, dziadków, a także jaka jest rola osób rozwiedzionych oraz kilka słów o narzeczeństwie.

parish

photo 1418073067875 c5f5ba16fe75

Dobrych Świąt

Film ten powstał spontanicznie, z dużym, bardzo dużym dystansem do siebie; jednakże jeden przyświecał nam cel, aby sprawić Wam radość Kochani, że święta Narodzenia się zbliżają.
Już teraz, już dziś i raz jeszcze i nie ostatni raz mówimy - DOBRYCH ŚWIĄT.
oo. Grzegorz i Karol
chrystusowcy.

Westkapelle

Adwent - XXVI ostatni dzień

"Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu, Abrahamowi".

Af0sF2OS5S5gatqrKzVP Silhoutte

Adwent - XXIV dzień, 22 grudnia

"W owym czasie Maryja rzekła:
"Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy,
oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
święte jest imię Jego.
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenia
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki".
Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu".

MSZA ŚW.

WALTHAM CROSS
NIEDZIELA, g. 9.30
SOBOTA, g. 20.00

St. Joseph Church
204 High Street, EN8 7DP

ILFORD
Niedziela, godz. 12.30

St. Cedd Church,
High Road, IG3 8SH (naprzeciw Homebase)

Msze w tygodniu

ILFORD
Poniedziałek, godz. 9.00
Wtorek, godz. 9.00
Czwartek, godz. 9.00
Piątek, godz. 18.00
Sobota, godz. 9.00

WALTHAM CROSS
Środa, godz. 11.00

BIURO PARAFIALNE

Waltham Cross: Biuro parafilane czynne w środy, w soboty i w niedzielę po Mszy św. w dużym holu.

Ilford: Kancelaria parafialna czynna w piątek i w niedzielę po Eucharystii w Domu Parafialnym (sala im. Zbigniewa Herberta) lub po indywidualnym telefonicznym umówieniu.

tel. 020 8599 1445 lub 07704265920

Parafia Ilford Logo Cross