photo 1455390582262 044cdead277a

Ogłoszenia Parafialne

Ogłoszenia Parafialne na XXVI Niedzielę w ciągu roku.
25-go września 2016.

parish

60293803131412950226

POWSTANIE WARSZAWSKIE

Pamiętamy o tych, którzy 72. lata temu mimo wszystko i pomimo wszystko walczyli o Polskę.
BÓG - HONOR - OJCZYZNA
CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM

parish

franciszek centrumjpii gm 02

PO PROSTU ZAPYTAŁ

Papież mówił o „Kościele otwartym” albo raczej o otwarciu Kościoła, wiedząc, że my, jego „personel”, ulegamy pokusie różnego rodzaju zamknięć.

Adam Boniecki

13320786 486144264913153 3801775141347255402 o

Komunia św. na Waltham Cross

Komunia 2016
Tak było w tym roku na Waltham Cross u chrystusowców.
Cudowny i błogosławiony czas.

parish

13917841814 0f7f125f9b o

Godność w czasach rozpaczy

Dla niektórych ludzi poczucie godności jest wyrazem egoizmu i braku pokory, pewności siebie, nawet zarozumiałości. Rodzi lekceważący stosunek do innych, brak tolerancji, zamknięcie się w sowich poglądach… Jeżeli by godność w takich postawach się przejawiała, nie mielibyśmy dla niej uznania. Byłaby sprzeczna z podstawowymi nakazami etycznymi.

Barbara Skarga

MSZA ŚW.

WALTHAM CROSS
NIEDZIELA, g. 9.30
SOBOTA, g. 20.00

St. Joseph Church
204 High Street, EN8 7DP

ILFORD
Niedziela, 
Msza o godz 12:30 

St. Cedd Church,
High Road, IG3 8SH (naprzeciw Homebase)

Msze w tygodniu

ILFORD
Poniedziałek, godz. 9.00
Wtorek, godz. 18.00
Czwartek, godz. 9.00
Piątek, godz. 18.00
Sobota, godz. 9.00

WALTHAM CROSS
Środa, godz. 11.00

BIURO PARAFIALNE

Waltham Cross: Biuro parafilane czynne w środy, w soboty i w niedzielę po Mszy św. w dużym holu.

Ilford: Kancelaria parafialna czynna w piątek i w niedzielę po Eucharystii w Domu Parafialnym (sala im. Zbigniewa Herberta) lub po indywidualnym telefonicznym umówieniu.

tel. 020 8599 1445 lub 07704265920

Parafia Ilford Logo Cross